Liên Hệ Quảng Cáo [email protected]

BXH UEFA Champions League mới nhất

International

UEFA Champions League

Bảng Xếp Hạng
UEFA Champions League
Group A
#
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
KQ
1
2
2
0
0
7
1
6
6
2
2
1
0
1
5
2
3
3
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
4
2
0
0
2
0
7
-7
0
Group B
#
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
KQ
1
2
2
0
0
5
0
5
6
2
2
1
0
1
2
1
1
3
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
4
2
0
0
2
1
6
-5
0
Group C
#
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
KQ
1
2
2
0
0
4
0
4
6
2
2
1
0
1
5
3
2
3
3
2
1
0
1
2
2
0
3
4
2
0
0
2
1
7
-6
0
Group D
#
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
KQ
1
2
2
0
0
5
0
5
6
2
2
1
0
1
2
2
0
3
3
2
1
0
1
1
3
-2
3
4
2
0
0
2
0
3
-3
0
Group E
#
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
KQ
1
2
1
1
0
4
2
2
4
2
2
1
0
1
2
3
-1
3
3
2
0
2
0
2
2
0
2
4
2
0
1
1
1
2
-1
1
Group F
#
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
KQ
1
2
2
0
0
5
0
5
6
2
2
1
1
0
5
2
3
4
3
2
0
1
1
1
4
-3
1
4
2
0
0
2
1
6
-5
0
Group G
#
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
KQ
1
2
2
0
0
6
1
5
6
2
2
1
0
1
4
2
2
3
3
2
0
1
1
0
3
-3
1
4
2
0
1
1
0
4
-4
1
Group H
#
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
KQ
1
2
2
0
0
5
2
3
6
2
2
2
0
0
4
1
3
6
3
2
0
0
2
2
4
-2
0
4
2
0
0
2
1
5
-4
0
Về đầu trang